w ,

Uzależnienie od alkoholu a praca – jak alkoholizm wpływa na karierę zawodową

uzaleznienie od alkoholu a praca

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu wpływa negatywnie na relacje rodzinne, przyjacielskie oraz zawodowe! Może być powodem wielu problemów na ścieżce rozwoju i kariery. Spożywanie alkoholu znacznie obniża koncentrację, powoduje spadek efektywności oraz generuje problemy o znacznie większej skali niż wzorowa wydajność. Picie alkoholu w połączeniu z pracą może prowadzić do wypadków w pracy, a co za tym idzie – do konfliktu z prawem. Co na to mówią przepisy Kodeksu pracy i jak uzależnienie od alkoholu wpływa na karierę zawodową? Przybliżamy temat w poniższym artykule.

Spis treści:

  1. Spożywanie alkoholu w miejscu pracy
  2. Picie w pracy a konsekwencje
  3. Zwolnienie dyscyplinarne z powodu picia alkoholu w pracy
  4. Wpływ alkoholizmu na karierę zawodową

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy oraz wnoszenie napojów procentowych jest zabronione. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dopuszcza się spożywanie alkoholu wraz ze współpracownikami wyłącznie w trakcie imprez integracyjnych, które organizowane są poza godzinami pracy.

Spożywanie alkoholu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może stwarzać zagrożenie dla pracownika spożywającego, jak i również jego otoczenia. Profesje zawodowe są naprawdę różne, z czym wiąże się również skala niebezpieczeństwa. Niektórzy pracują w biurze, przy biurku, inne zawody wymagają np. pracy na wysokości. Niezależnie od skali problemu i zagrożenia, niebezpieczeństwa związanego z upojeniem w trakcie pracy nie należy bagatelizować w żadnej z wymienionych sytuacji.

Picie w pracy a konsekwencje

Spożywanie alkoholu, jego nadużywanie w pracy jest niedopuszczalne i z tego względu wszelkich przypadków nadużycia nie powinno się ignorować, czy zatajać przed współpracownikami lub przełożonymi. Błędy, wypadki oraz straty wynikające ze spożywania alkoholu mogą być naprawdę poważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Powołując się na Kodeks pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika karę w postaci:

  • kary pieniężnej,
  • upomnienia,
  • nagany.

Często występującą konsekwencją jest również zmniejszenie wynagrodzenia dla pracownika, który był w pracy pod wpływem alkoholu. Stosowana jest wówczas, gdy pracownik będący pod wpływem alkoholu zostaje odesłany do domu, jego obowiązki nie zostały wykonane, dlatego z tego tytułu jego wynagrodzenie zostaje obniżone.

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu picia alkoholu w pracy

Pojawianie się w pracy w stanie upojenia alkoholowego może stać się poważną konsekwencją i szkodą w życiu zawodowym. Częste problemy pracownika z alkoholem, pojawiające się w pracy oraz powtarzające mogą doprowadzić do frustracji ze strony przełożonego, oraz spowodować, że jego zaufanie względem pracownika znacznie spadnie. Przestanie mieć poczucie, że na pracownika można liczyć i powierzać mu ważne dla pracodawcy zadania. Z tego powodu pracodawca może zechcieć rozwiązać umowę o pracę. Taka ewentualność może zostać wykonana za porozumieniem stron. Istnieje jednak ryzyko, że skorzysta on z przywileju zwolnienia natychmiastowego, tzw. dyscyplinarnego. Aby móc zastosować takie rozwiązanie, pracownik musi dokonać ciężkich zaniedbań wobec pracodawcy, którymi są m.in.:

  • niewytłumaczalne, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
  • awanturowanie się w miejscu pracy, również z innymi pracownikami,
  • Nie wykonywanie obowiązków służbowych.

W przypadku, kiedy pracownik do wykonywania obowiązków musi posiadać licencję, to podstawą do jego dyscyplinarnego zwolnienia może być np. utrata obowiązkowej licencji. Taka sytuacja może się pojawić w przypadku zawodu taksówkarza, który z powodu alkoholizmu utracił prawo jazdy.

Konsekwencje z powodu picia w pracy mogą być znacznie poważniejsze. Wszystko zależy od sytuacji oraz skali problemu, któremu podlega osoba chora.

Wpływ alkoholizmu na karierę zawodową

Choroba alkoholowa ma negatywny wpływ na wszystkie aspekty życiowe. Poczynając od relacji rodzinnych, przyjacielskich, zdrowia psychicznego, fizycznego, kończąc na sferze zawodowej. Uzależnienie od alkoholu powoduje autodestrukcję. Wszystko, co zostało zbudowane, powoli gaśnie, odchodzi w cień. Osoba uzależniona z czasem przestaje się interesować swoimi obowiązkami na takim poziomie zaangażowania jak wcześniej. W efekcie czego alkoholik przestaje dbać o swoje obowiązki w pracy, spóźnia się, zapomina, a jego koncentracja znacznie spada. Nie jest już w stanie być tak zaangażowaną osobą i zaufanym pracownikiem.

Zbudowanie na nowo ważnych dla osoby chorej sfer życiowych jest niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. Należy jednak pamiętać o tym, że proces dochodzenia do zdrowia jest wymagający i potrzeba na niego wystarczającą ilość czasu. W przypadku odbudowania np. sfery zawodowej również potrzeba czasu, gdyż z odbudowaniem jej wiąże się również kwestia odbudowania zaufania do swojej osoby.

Z Artykuł został przygotowany przez Ośrodek Nowe Życie specjalizujący się w leczeniu alkoholizmu i innych uzależnień.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Avatar of Redakcja InfozNeta.pl

Napisane przez Redakcja InfozNeta.pl

Szukasz ciekawych i unikalnych treści z internetu? Nasza strona internetowa oferuje szeroką gamę fascynujących artykułów, poradników i ciekawostek, które z pewnością zapewnią ci rozrywkę i informacje. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym internautą, czy doświadczonym weteranem sieci, na Ciekawostkach z internetu na pewno znajdziesz coś dla siebie.

building glazurkarz ceramic tiles preview

Hydraulik Warszawa – profesjonalna pomoc hydrauliczna

pexels charlotte may 5825537

Jak pielęgnować meble tapicerowane